Pion Nauki

Pion zapewnia administracyjną realizację uprawnień i obowiązków Prorektora ds. Nauki, który kieruje Pionem. W szczególności Pion zapewnia administracyjną, formalno-prawną, techniczną i informacyjną obsługę sfery badań naukowych w Uczelni i jej promocji w tym zakresie.
 
Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń


Jednostki podległe Prorektorowi ds. Nauki