Inspektorat ds. Ochrony Przeciwpożarowej

mgr inż. Leszek Król
T: +48 12 617-49-68


Podstawowy zakres działań:

  • rozpoznawanie zagrożeń (kontrole, monitorowanie, analizy itp.) oraz podejmowanie lub wnioskowanie działań profilaktycznych i nadzór nad ich realizacją;
  • doradztwo, opiniowanie i współpraca z jednostkami, organizacjami, organami kontrolnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • dokumentowanie ochrony p-poż.;
  • prowadzenie rejestrów spraw dotyczących pożarów, sporządzanie sprawozdań itp.;
  • popularyzacja problematyki ochrony przeciwpożarowej.