Pion Kanclerza

Pion obejmuje gospodarcze, techniczne, organizacyjne, prawne i administracyjne funkcjonowanie uczelni w zakresie zwykłego zarządu. Pionem kieruje Kanclerz Uczelni.

 

Kanclerz AGH - mgr inż.  Henryk Zioło

Jednostki podległe Kanclerzowi AGH


Dyrektor ds. Organizacyjnych - mgr Jacek Szopa
Jednostki podległe

 
Dyrektor ds. Technicznych - mgr inż. Ryszard Niszczota
Jednostki podległe