Prof. Jerzy W. Niewodniczański

Ur. 20 stycznia 1936 w Wilnie, żonaty, dwie córki, pięcioro wnuków, jeden prawnuk. Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH, dr hab. inż. Geofizyk.

Staże naukowe w ZSRR, W.Brytanii i USA, specjalista w zakresie geofizyki jądrowej, technicznej fizyki jądrowej oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (ok. 100 publikacji).  

W latach 1956 – 2006 pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (na stanowiskach od z-cy asystenta do profesora zwyczajnego) w Instytucie  Fizyki i Techniki Jądrowej (ITJ), potem   na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej (WFTJ) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w latach 1988 – 1990 dyrektor ITJ,  1990 – 1993 dziekan WFTJ.  W latach 1979 – 1982 pracownik Uniwersytetu w Jos, Nigeria (początkowo jako reader, potem – full profesor). W okresie 1985–1987 prorektor AGH. W latach 1992–2009 Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (podsekretarz stanu). W latach 2009 - 2011 profesor na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. W latach 2008 – 2012 przewodniczący Konwentu AGH. Od listopada 2010 – profesor honorowy AGH. W roku 1997 przewodniczący Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), trzykrotnie (kadencje dwuletnie) członek Rady Gubernatorów MAEA, dwukrotnie jako jej wiceprzewodniczący. Członek szeregu zespołów ekspertów, w tym Komitetu Naukowo-Technicznego (STC/Euratom) Komisji Europejskiej (art. 134 traktatu Euratom) i Stałego Komitetu Doradczego ds. Zastosowań Jądrowych (SAGNA) Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Ekspert MAEA w Tanzanii, Kenii, Jordanii i Rumunii. Założyciel i pierwszy prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Uczestnik wypraw naukowo-alpinistycznych w góry Peru i Afganistanu. Taternik, instruktor alpinizmu, przewodnik tatrzański.