Skład Rady Seniorów

Prof. Bronisław Barchański

Prof. Wojciech Batko

Prof. Stanisław Białas

Prof. Józef Dańko – sekretarz

Prof. Aleksander Długosz

Prof. Zbigniew Fajklewicz

Prof. Aleksander Garlicki

Prof. Józef Giergiel

Prof. Andrzej Gołaś

Prof. Henryk Górecki

Prof. Mirosław Handke

Prof. Kazimierz Jeleń – wiceprzewodniczący

Prof. Wojciech Kapturkiewicz

Prof. Danuta Kisielewska

Prof. Andrzej Korbel

Prof. Zygmunt Kolenda

Prof. Stanisław Kreczmer

Prof. Barbara Kwiecińska

Prof. Jan Lech Lewandowski

Prof. Andrzej Łędzki

Prof. Janusz Łuksza

Prof. Lidia J. Maksymowicz

Prof. Andrzej Manecki

Prof. Stanisław Mitkowski

Prof. Jerzy W. Niewodniczański – przewodniczący

Prof. Janusz Roszkowski

Prof. Jerzy Sędzimir

Prof. Zbigniew Sitek

Prof. Andrzej Skorupa

Prof. Józef Zasadziński