Tematyka posiedzeń Rady Seniorów AGH w okresie 19 marca 2012 – 17 lutego 2014

Posiedzenia prowadził przewodniczący Rady Jerzy Niewodniczański, lub – pod jego nieobecność – wiceprzewodniczący Kazimierz Jeleń.  Stałymi pozycjami programów posiedzeń (wywołującymi żywe dyskusje) były wystąpienia Rektora lub Prorektora AGH obecnego na posiedzeniu, sprawy bieżące (w tym sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Senatu AGH) oraz następujące zagadnienia: 


Posiedzenie 142 (19 marca 2012) -  referaty: Aleksandra Matukin-Szumlińska (Kier. Działu Nauczania AGH) „Nowy model kształcenia w AGH” i Andrzej Manecki „Pramateria słoneczna – ‘kosmiczne’ technologie”


Posiedzenie 143 (16 kwietnia 2012) – spotkanie z rektorem-elektem, uchwalenie zmian w  Statucie Rady Seniorów oraz referat: Jerzy Sędzimir „Srebrny kielich biskupa Maurusa”


Posiedzenie 144 (21 maja 2012) – referat: Kazimierz Różański „Antropogeniczne zmiany klimatu – mit czy rzeczywistość?”   


Posiedzenie 145 (18 czerwca 2012) –  referat: Wojciech Górecki „Gaz niekonwencjonalny”


Posiedzenie 146 (17 września 2012) –  zwiedzanie nowych inwestycji AGH


Posiedzenie 147 (22 października 2012) –  dyskusja nad zadaniami Rady Seniorów  oraz referat:  Jerzy Niewodniczański „Energetyka jądrowa”


Posiedzenie 148 (19 listopada 2012) – , dyskusja z dyr. AGH ds. pracowniczych  Andrzejem Pogonowskim na temat statusu emerytowanych profesorów AGH i referat:  Iwona Grabowska-Bold „Polowanie na Higgsa”


Posiedzenie 149 (17 grudnia 2012) –  referaty: Barbara Jezierska (Kier. Zespołu ds. Informacji i Promocji AGH) „Promocja Uczelni i informacja o Uczelni” oraz Kazimierz Jeleń „Co ciekawego można znaleźć na stronach internetowych AGH”


Posiedzenie 150 (21 stycznia 2013) – referat: Tomasz Szmuc „Projekty realizowane w AGH.  Stan aktualny i perspektywy rozwoju”


Posiedzenie 151 (18 lutego 2013) – referat:  Tomasz Płazak „Ciemna energia dominująca Wszechświat (nagroda Nobla 2011)”


Posiedzenie 152 (18 marca 2013) – dyskusja nad zadaniami Rady Seniorów, propozycjami zmian w Statucie Rady i powołaniem nowych członków Rady oraz referat:  Jerzy Niewodniczański „Prof. Leopold Jurkiewicz (1906 – 1966)”


Posiedzenie 153 (15 kwietnia 2013) – ciąg dalszy dyskusji nad zadaniami Rady Seniorów, zmianami w Statucie Rady i powołaniem nowych członków Rady oraz referat: Henryk Zioło (Kanclerz AGH)  „Centrum Energetyki – największa inwestycja AGH”


Posiedzenie154 (20 maja 2013) – dyskusja nad ostatecznym kształtem zmian w Statucie Rady Seniorów, wytypowanie kandydatur na nowych członków Rady oraz referat:  Andrzej Strugała „Projekty nowych technologii zgazowania węgla rozwijane w ramach Programu Strategicznego NCBR”


Posiedzenie 155 (17 czerwca 2013) – uchwalenie  zmian w Statucie Rady Seniorów oraz referat:  Maria Ślizień (Kwestor AGH) „Sytuacja finansowa Uczelni”


Posiedzenie 156 (23 września 2013) – wybór kandydatów na nowych członków Rady oraz dyskusja a udziałem przedstawicieli Wydziału Energetyki i Paliw:  „Mikst energetyczny dla Polski”


Posiedzenie 157 (21 października 2013) – referat:  Jerzy Niewodniczański „Unia Horodelska (w 600-lecie jej podpisania) oraz inne układy polsko-litewskie”.  Podjęcie uchwały popierającej działania władz uczelni w sprawie profesora Rońdy


Posiedzenie 158 (18 listopada 2013) – wręczenie nominacji nowym członkom Rady Seniorów oraz referat: Andrzej Kreft „Nieprzewidywalność nauki i techniki”


Posiedzenie 159 (16 grudnia 2013) – referat: Artur Bęben „Moje górnictwo odkrywkowe”


Posiedzenie 160 (20 stycznia 2014) – wybór kandydatów na nowych członków Rady Seniorów oraz referat: Zbigniew Fajklewicz „Grawimetria stosowana i mikrograwimetria górnicza”


(planowane) Posiedzenie 161 (17 lutego 2014) – wręczenie nominacji nowym członkom Rady Seniorów, sprawozdanie Prezydium Rady na zakończenie kadencji oraz spotkanie z Dziekanem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Piotrem Czają.