Zdjęcia historyczne

Uczestnicy II Zjazdu Polskich Górników i Hutników we Lwowie, 1910 r.

Fot. Muzeum AGH.

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę gmachu Akademii Górniczej, 15 czerwca 1923 r.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Grupa profesorów i wykładowców Akademii Górniczej z lat 20 XX w.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Budynek Laboratorium Maszynowego; w tle powstający gmach główny Akademii Górniczej.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Budowa gmachu Akademii Górniczej.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Studenci Akademii Górniczej w Zakładzie Metalografii na Krzemionkach, rok akademicki 1926/1927.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Władze Akademii Górniczej w roku akademickim 1935/1936. Od lewej: dziekan Wydziału Górniczego prof. Feliks Zalewski, delegat Wydziału Hutniczego prof. Aleksander Krupkowski, rektor prof. Władysław Takliński, delegat Wydziału Górniczego prof. Walery Goetel, prorektor prof. Roman Dawidowski, dziekan Wydziału Hutniczego prof. Władysław Łoskiewicz.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Gmach Akademii Górniczej z widoczną pierwszą figurą św. Barbary, umieszczoną na dachu 24 sierpnia 1939 r.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Makieta rozbudowanej w latach powojennych Akademii Górniczo-Hutniczej.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Widok z pawilonu B-2 w kierunku gmachu głównego Akademii Górniczo-Hutniczej. W głębi widoczne wieże Kościoła Mariackiego.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Jubileusz 50-lecia AGH, 1969.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.

Kampus AGH w latach 80. XX w.

Fot. Muzeum AGH

Ten plik jest udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0.