Konwent AGH

Konwent AGH jest wyjątkowym w skali kraju ciałem kolegialnym działającym przy wyższej uczelni. Skupiając w swych szeregach ścisłe władze województw oraz menedżerów wiodących przedsiębiorstw, stanowi cenny organ doradczy uczelni, a odbywające się dwa razy w roku obrady Konwentu AGH są platformą wymiany doświadczeń na styku szkolnictwa wyższego z przemysłem oraz samorządami.

Zadaniem Konwentu AGH jest m. in. kształtowanie modelu kształcenia pod kątem przyszłego pracodawcy oraz opiniowanie kierunków działalności naukowo-badawczej AGH.