Inwestycje

Akademia nieustannie się rozwija, zmieniając na przestrzeni ostatnich lat swoje oblicze za sprawą licznych inwestycji takich jak m.in.:

  • Centrum Energetyki – największa inwestycja w historii uczelni
  • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
  • Hala maszyn ACK CYFRONET AGH
  • Centrum Informatyki
  • Centrum Ceramiki
  • budynek Wydziału Energetyki i Paliw
  • Basen AGH
  • Centrum Dydaktyki
  • Laboratorium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini
  • Biblioteka Główna AGH