Baza naukowo-dydaktyczna

Stale unowocześniana baza naukowo-dydaktyczna umożliwia efektywne kształcenie studentów oraz prowadzenie badań na najwyższym, światowym poziomie. Działania te umożliwiają realizację prac naukowych (w tym prac doktorskich, staży po-doktorskich i prac habilitacyjnych) na bardzo wysokim poziomie.

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w:

  • ponad 150 salach wykładowych
  • ponad 200 salach ćwiczeniowych
  • ponad 680 salach laboratoryjnych
  • ponad 40 salach konferencyjnych

 

Sale wykładowe i konferencyjne wyposażone są m.in. w: projektory multimedialne, wizualizery, tablice i monitory interaktywne, ekrany projekcyjne, systemy wideokonferencji, mikrofony, profesjonalne nagłośnienie czy też system tłumaczeń symultanicznych. Takie wyposażenie umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych (jak również organizację konferencji, sympozjów, zjazdów i szkoleń) z szerokim wykorzystaniem technik multimedialnych i nowoczesnych form nauczania.