AGH poza Krakowem

Akademia Górniczo-Hutnicza prowadzi również kształcenie w jednostkach, które znajdują się poza Krakowem.

 

Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne

Z dniem 1 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Nowelizacja ustawy m.in. zniosła instytucje zamiejscowych ośrodków dydaktycznych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dnia 6 marca 2013 r. wyraziła zgodę dotyczącą wydłużenia funkcjonowania Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych:

  • ZOD Jaworzno – do 30 września 2018 r.
  • ZOD Ruda Śląska – do 30 września 2018 r.
  • ZOD Krosno – do 30 września 2020 r.

 

Działalność dydaktyczno-naukowa prowadzona jest również w: