Infrastruktura

Uczelnia dysponuje niezwykle bogatą infrastrukturą, nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i naukowym, bazą mieszkaniową oraz doskonale wyposażonymi obiektami sportowymi. Budynki należące do AGH, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 350 000 m2, zlokalizowane są na terenie: Krakowa (98%), Miękini, Regulic, Łukęcina i Krynicy.

Dzięki inwestycjom kadra naukowa AGH zyskuje dodatkową przestrzeń oraz sprzęt badawczy, a studenci – możliwość zgłębiania wiedzy w nowoczesnych laboratoriach.

Największy kampus w Polsce 40 ha powierzchni

Miasteczko Studenckie AGH7500 miejsc, 20 domów studenckich

Stale unowocześniana baza naukowo-dydaktyczna umożliwia efektywne kształcenie studentów oraz prowadzenie badań na najwyższym, światowym poziomie.

Nowoczesne i funkcjonalne obiekty umożliwiają społeczności akademickiej realizację sportowych pasji.

 

AGH prowadzi kształcenie w laboratoriach w Miękini oraz w Regulicach.