Infrastruktura

Akademia Górniczo-Hutnicza od lat wiedzie prym w dziedzinie nowoczesnych technologii, gdyż naszym celem jest kreowanie przyszłościowych rozwiązań. Dzięki wdrażanym innowacjom na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat AGH zmienia swoje oblicze. Efektami tego procesu są m.in. nowe kierunki prac naukowo-badawczych.

 

Uczelnia dysponuje niezwykle bogatą infrastrukturą, nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i naukowym, bazą mieszkaniową oraz doskonale wyposażonymi obiektami sportowymi. Budynki należące do AGH, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 350 000 m2, zlokalizowane są na terenie: Krakowa (98%), Łukęcina, Krynicy, Miękini i Regulic.

Dzięki inwestycjom kadra naukowa AGH zyskuje dodatkową przestrzeń oraz sprzęt badawczy, a studenci – możliwość zgłębiania wiedzy w nowoczesnych laboratoriach.

Największy kampus w Polsce! 38 ha powierzchni

Miasteczko Studenckie AGH7500 miejsc, 20 domów studenckich

Stale unowocześniana baza naukowo-dydaktyczna umożliwia efektywne kształcenie studentów oraz prowadzenie badań na najwyższym, światowym poziomie.

Nowoczesne i funkcjonalne obiekty umożliwiają społeczności akademickiej realizację sportowych pasji.

 

AGH prowadzi kształcenie w laboratoriach w Miękini oraz w Regulicach.