Infrastruktura

Akademia Górniczo-Hutnicza od lat wiedzie prym w dziedzinie nowoczesnych technologii, gdyż naszym celem jest kreowanie przyszłościowych rozwiązań. Dzięki wdrażanym innowacjom na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat AGH zmienia swoje oblicze. Efektami tego procesu są ciągle rosnącą liczba studentów, a także nowe kierunki prac naukowo-badawczych.

 

Uczelnia dysponuje niezwykle bogatą infrastrukturą, nowoczesnym zapleczem dydaktycznym i naukowym, bazą mieszkaniową oraz doskonale wyposażonymi obiektami sportowymi. Budynki należące do AGH, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 350 000 m2, zlokalizowane są na terenie: Krakowa (98%), Łukęcina, Krynicy, Miękini i Regulic.

Dzięki inwestycjom kadra naukowa AGH zyskuje dodatkową przestrzeń oraz sprzęt badawczy, a studenci – możliwość zgłębiania wiedzy w nowoczesnych laboratoriach.

Największy kampus w Polsce! 38 ha powierzchni

Miasteczko Studenckie AGH7500 miejsc, 20 domów studenckich

Stale unowocześniana baza naukowo-dydaktyczna umożliwia efektywne kształcenie studentów oraz prowadzenie badań na najwyższym, światowym poziomie.

Nowoczesne i funkcjonalne obiekty umożliwiają społeczności akademickiej realizację sportowych pasji.

 

AGH prowadzi kształcenie w laboratoriach w Miękini oraz w Regulicach.