Tablice i pomniki

Tablica upamiętniająca prof. Józefa Morozewicza, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Tablica została odsłonięta 8 kwietnia 2019 r. podczas otwarcia wystawy „In magnis voluisse sat est | W rzeczach wielkich wystarczy chcieć – historia powstania Akademii Górniczej”, która była jednym z centralnych wydarzeń w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia AGH. Płyta wykonana jest z granitu (w kolorze olive green) pochodzącego z RPA, a popiersie profesora wykonano z brązu.

Bud. A-0, parter

Tablica upamiętniająca profesora Józefa Morozewicza

Tablica upamiętniająca prof. Jana Zarańskiego, pierwszego profesora uczelni

Tablica została odsłonięta 8 kwietnia 2019 r. podczas otwarcia wystawy „In magnis voluisse sat est | W rzeczach wielkich wystarczy chcieć – historia powstania Akademii Górniczej”, która była jednym z centralnych wydarzeń w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia AGH. Płyta wykonana jest z granitu (w kolorze olive green) pochodzącego z RPA, a popiersie profesora wykonano z brązu.
Bud. A-0, parter

Tablica upamiętaniająca prof. Jana Zarańskiego

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Władysławowi Taklińskiemu

Bud. A-0, parter

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Andrzejowi Bolewskiemu

Bud. A-0, parter

Tablica pamiątkowa poświęcona Tajnej Organizacji Nauczycielskiej TON AGH

Bud. A-0, parter

 

Tablica zawierająca nazwiska członków honorowych Stowarzyszenia Wychowanków AGH

Tablica składa się z dwóch marmurowych płyt, tworzących otwartą księgę. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy nastąpiło 10 maja 1996 roku w czasie uroczystości Dnia Hutnika.

Bud. A-0, parter

 

Tablica z wykazem osób zasłużonych dla AGH

Godność ta nadawana jest emerytowanym pracownikom AGH, którzy przyczynili się do jej rozwoju. Liczba żyjących osób uhonorowanych tym tytułem nie może przekraczać dziesięciu.

Bud. A-0, parter

 

Tablica pamiątkowa poświęcona Naczelnikowi Państwa Polskiego Józefowi Piłsudskiemu

Bud. A-0, parter

 

Tablica pamiątkowa poświęcona papieżowi z okazji 30. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża

Uroczyste odsłonięcie odbyło się podczas Dni Jana Pawła II, 5 listopada 2008 r.

 

Bud. A-0, parter

 

 

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Waleremu Goetel

Wykonana z głazu granitu tatrzańskiego wydobytego przez górali z potoku Doliny Chochołowskiej, zawiera popiersie z brązu prof. W. Goetla. Odsłonięcie tablicy odbyło się 4 października 1975 roku.

 

Bud. A-0, I piętro

Tablica pamiątkowa poświęcona pierwszemu rektorowi AG profesorowi Antoniemu Hoborskiemu

Bud. A-0, I piętro

Tablica upamiętniająca 30. Rocznicę aresztowania przez hitlerowców profesorów Akademii Górniczej

Urna z prochami profesorów AG, którzy zginęli w obozie śmierci Sachsenhausen została wmurowana 5 listopada 1981 roku.

 

Bud. A-0, I piętro

Tablica pamiątkowa poświęcona profesorom szkół krakowskich więzionych w KZ Sachsenhausen  w latach 1939-1940

Tablica odsłonięta została 8 lutego 1985 przez Rektora i Senat AGH.

 

Bud. A-0, I piętro

Tablica pamiątkowa poświęcona pracownikom AG zamordowanym w obozach NKWD w 1940

Tablica została ufundowana przez Rektora i Senat AGH. Odsłonięcie tablicy odbyło się 31 sierpnia 1993 roku.

 

Bud. A-0, I piętro

Tablica poświęcona pamięci wychowanków i studentów Akademii Górniczej, poległych w latach 1939-1945

Tablica została odsłonięta podczas uroczystości Jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Wychowanków AGH, 1 września 1975 roku.

 

Bud. A-0, I piętro

Tablica pamiątkowa poświęcona pracownikom AG, którzy zginęli z rąk okupanta hitlerowskiego za ojczyznę i naukę w latach 1939-1945

Bud. A-0, I piętro

Tablica upamiętniająca nadanie Janowi Pawłowi II tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w 2000 roku

Bud. A-0, I piętro

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Karolowi Bohdanowiczowi

Bud. A-0, II piętro

 

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Bolesławowi Krupińskiemu

Łącznik bud. A-0/A-1

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Feliksowi Zalewskiemu

Łącznik bud. A-0/A-1

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Henrykowi Czeczottowi

Łącznik bud. A-0/A-1

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Antoniemu Sałustowiczowi

Ufundowana przez wychowanków i pracowników kopalni Siersza oraz członków krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

 

Łącznik bud. A-0/A-1

„Małgosia” – rzeźba studentki

Ufundowana przez prof. Ryszarda Tadeusiewicza, Rektora AGH w latach 1998-2005.

Łącznik bud. A-0/A-1

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Aleksandrowi Krupkowskiemu

Łącznik bud. A-1/A-2

Tablica pamiątkowa poświęcona prof. Iwanowi Feszczence-Czopiwskiemu

Łącznik bud. A-1/A-2