Prof. dr hab. Stanisław Zygmunt Mrowec

Urodził się 29 lipca 1928 roku w Krakowie. Zmarł 2 marca 2015 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1952). Doktorat (AGH - 1959), habilitacja (Politechnika Śląska - 1962), prof. nadzw. (1969), prof. zw. (1973).

Od 1952 roku pracownik naukowo dydaktyczny w AGH. W latach 1967-1970 prodziekan Wydziału Ceramicznego, w latach 1970-1973 dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, dyrektor Instytutu Chemii Ciała Stałego w latach 1968-1971, dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej 1971-1990, kierownik Katedry Fizykochemii Ciała Stałego 1990-1998.

Autor bardzo licznych prac z zakresu teorii defektów i dyfuzji w ciałach stałych oraz kinetyki i mechanizmu korozji wysokotemperaturowej materiałów metalicznych, ogłoszonych głównie w czasopismach, autor książek, patentów, promotor prac doktorskich.

Członek rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych. Członek Komisji Nauki o Materiałach PAN, członek Komisji Nauk Chemicznych PAN, przewodniczący Rady Nauki i Techniki Makroregionu Południowo-Wschodniego. Członek innych stowarzyszeń naukowych polskich i międzynarodowych.

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Burgundzkiego (Université de Bourgogne), 2003. Profesor Honorowy AGH 2009. Doktor Honoris Causa Politechniki Krakowskiej, 2012.Członek korespondent PAN (1976–1989), członek rzeczywisty PAN (1989–2015), członek czynny PAU (1990–2015).