Prof. dr inż. Zygmunt Kowalczyk (1908–1985)

Rektor w latach 1951–1956
Geodezja górnicza, fotogrametria, tacymetria, geodezja ogólna, mechanika przemieszczeń górotworu, eksploatacja złóż

 

Urodził się w Porębie k. Zawiercia. Ukończył studia górnicze i geodezyjne w Akademii Górniczo-Hutniczej. Początkowo asystent Katedry Geodezji i Miernictwa Podziemnego (1933–1935), adiunkt i docent (1946–1947) Katedry Geodezji Górniczej, profesor nadzwyczajny (1947), profesor (1947–1948) i kierownik Katedry Geodezji Górniczej, Dziekan Wydziału Geologiczno-Mierniczego (1948–1951), prorektor w latach 1964–1966, profesor Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej (1969–1971), profesor Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska (1971–1972).

 

W Akademii prowadził wykłady z geodezji górniczej i gospodarczej, metod niwelacyjnych, geodezji górniczej i fotogrametrii. Od 1965 r. wykładał współczesne ruchy powierzchni Ziemi i metody fotogrametryczne w National Research Council w Ottawie oraz z geodezji inżynieryjno-przemysłowej w PW (1972–1977) i w uniwersytecie w Nowym Brunswicku (1976).

 

Autor ok. 200 prac z zakresu geodezji górniczej, fotogrametrii, geodezji ogólnej, mechaniki przemieszczeń górotworu, eksploatacji złóż. Autor 12 patentów krajowych i zagranicznych. Badał zagadnienia orientowania podziemnych osnów geodezyjnych za pomocą sieci trilateracyjnej i przyrządów optycznych własnej konstrukcji; wprowadził metodę profilowania szybów małośrednicowych i odwiertów wielkośrednicowych z zastosowaniem sondy własnej konstrukcji i in. Twórca największej w Polsce szkoły geodezyjnej, organizator Wydziału Geologiczno-Mierniczego AGH i współorganizator Wydziału Geodezji Górniczej oraz inicjator współpracy uczelni z Ministerstwem Górnictwa i Przemysłu Ciężkiego. Członek PAN, Międzynarodowego Towarzystwa Geodetów Górniczych, Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego. Doktor honoris causa AGH (1984).