Prof. inż. Zygmunt Sariusz Bielski (1869–1944)

Rektor w latach 1931–1933
Mechanika

 

Urodził się w Widawie. pow. Łask. Wychowanek Politechniki Lwowskiej, gdzie na Wydziale Budowy Maszyn w 1892 r. uzyskał dyplom inżyniera mechanika.

 

Po studiach pracował w przemyśle m.in. w Warsztatach Narzędzi Wiertniczych, w Sanockiej Fabryce Wagonów, Polskiej Spółce Naftowej. Budował pierwsze zbiorniki ziemne na ropę oraz prowadził wiercenia poszukiwawcze za solami potasowymi w Morszynie i Bolechowie oraz gazu ziemnego w Kałuszu. W 1913 r. był kierownikiem wierceń poszukiwawczych w Maniawie i Kryczce Towarzystwa Naftowego „Opiag”, w latach 1914–1915 pracował w Centralnym Zarządzie firmy „Opiag” w Wiedniu. Badał tereny naftowe w Mossul, Hit, w południowych Morawach i inne. Był dyrektorem naczelnym Koncernu Naftowego „Małopolska” we Lwowie.

 

W 1923 r. objął kierownictwo Katedry Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty Akademii Górniczej w Krakowie, pełniąc jednocześnie obowiązki dyrektora kopalni nafty firmy „Premier”. Od 1930 r. oddał się wyłącznie pracy naukowej i dydaktycznej. W 1939 r. wraz z innymi profesorami uczelni krakowskich aresztowany i więziony w Oranienburgu i Sachsenhausen. 

 

Jego dorobek naukowy i publicystyczny obejmuje ok. 85 pozycji. Głównym tematem prac była sprawa postępu technicznego w polskim kopalnictwie naftowym. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu, inicjatorem odbywania corocznych zjazdów naftowych. Zmarł w Krakowie.