Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kochmański (1904–1986)

Rektor w latach 1961–1963
Mechanika górotworu, miernictwo górnicze

 

Urodził się w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Górniczym AG (1931). Działalność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1931 r. w Zakładzie Geologii Stosowanej AG.

Zastępca profesora (1946), docent (1948), profesor nadzwyczajny (1950) i profesor zwyczajny (1958) Katedry Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych. Pełniący obowiązki dziekana Wydziału Geodezji Górniczej, w latach 1952/53 dziekan. Przeszedł na Politechnikę Śląska w 1964 r.

W 1971 r. powrócił do Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie pełnił funkcje kierownika Zakładu Ochrony Powierzchni Górniczej i Górotworu. W 1974 r. przeszedł na emeryturę. Członek Komitetu Geodezji PAN. Doktor honoris causa AGH (1981).