Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (ur. 1947)

Rektor w latach 1998–2005
Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Automatyka i Robotyka, Informatyka

 

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (ur. 5 maja 1947 r. w Środzie Śląskiej), polski inżynier (automatyk), profesor i trzykrotny rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, Prezes Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, od wielu kadencji wybierany do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, a w przeszłości członek z ogólnopolskiego wyboru KBN i Rady Nauki. Członek wielu  akademii krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, (organizator i wieloletni przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU), Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych,  Akademii Inżynierskiej w Polsce i wielu innych. Członek IEEE, SPIE, ACM, a także członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego.


Studiował na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, który z wyróżnieniem ukończył w roku 1971. Studiował także na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, na którym potem przez pewien czas pracował jako profesor i kierownik Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej. Od 1971 r. związany z Katedrą Automatyki AGH (kolejne stanowiska: kierownik Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki 1974–1982, wicedyrektor Instytutu 1980–1988, kierownik Zakładu Biocybernetyki 1980–1992, kierownik katedry od 1997).


Prowadził wykłady na większości krakowskich uczelni: od 30 lat nieprzerwanie wykłada na AGH (gdzie dwukrotnie powierzono mu wykład inauguracyjny), od 25 lat prowadzi wykłady i seminaria magisterskie w Akademii Ekonomicznej (obecnie UEK) gdzie także powierzono mu wykład inauguracyjny, przez ponad 10 lat wykładał na WSP (obecnie UP), przez 6 lat pracował na AWF, wielokrotnie prowadził różne zajęcia na krakowskiej Akademii Medycznej (obecnie CM UJ); prowadził także wykłady i prace magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim, przez dwa lata wykładał na Akademii Sztuk Pięknych (gdzie powierzono mu wykład inauguracyjny jako pierwszemu inżynierowi w dziejach tej artystycznej uczelni), wielokrotnie był także zapraszany z gościnnymi wykładami i seminariami do Politechniki Krakowskiej. Ostatnio został wybrany na członka The European Academy of Sciences and Arts.

 

Doktor honoris causa następujących uniwersytetów:

ANSTED (oddział w Malezji - Kuala Lumpur) – czerwiec 2001

Narodowy Uniwersytet Górniczy Ukrainy – luty 2002

Politechnika Częstochowska – październik 2002

Politechnika Wrocławska – listopad 2002

Narodowy Uniwersytet Nafty i Gazu Ukrainy – listopad 2003

Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja) – marzec 2005

Politechnika Łódzka – kwiecień 2005

Uniwersytet Zielonogórski – czerwiec 2005

Politechnika Śląska w Gliwicach – czerwiec 2005

Akademia Pedagogiczna – maj 2008

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – maj 2008

Politechnika Lubelska – maj 2008

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – marzec 2015