Prof. dr hab. inż. Roman Ney (ur. 1931)

Rektor w latach 1972–1975, 1979–1981
Geologia naftowa, gospodarka surowcami mineralnymi

 

Urodził się w Pińsku. W 1955 r. ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej; doktorat – 1962 r., habilitacja – 1967 r., prof. nadzw. – 1972 r., prof. zw. – 1976 r.

W AGH początkowo zastępca asystenta, asystent, adiunkt (1952–1968), docent (1968–1971), profesor, dyrektor Instytutu Surowców Energetycznych.

Od 1976 r. członek PAN (kierownik Zakładu Gospodarki Surowcami Mineralnymi), od 1989 r. PAU. W latach 1974-1978 podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, redaktor naczelny czasopism geologicznych; członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego.