Prof. zw. dr inż. Jan Studniarski (1876–1946)

Rektor w latach 1922–1924
Matematyka

 

Urodził się w Szamotułach. Studiował inżynierię, maszynoznawstwo i elektrotechnikę na politechnikach w Berlinie, Stuttgardzie oraz w Hanowerze, gdzie w 1902 r. otrzymał dyplom inżyniera, a w 1905 r. doktora inżynierii. Docent Wojskowej Akademii Technicznej w Berlinie.

 

Od 1920 r. związany z Akademią Górniczą jako profesor zwyczajny elektrotechniki oraz kierownik Zakładu Elektrotechniki. W latach 1921–1922 był dziekanem Wydziału Hutniczego, w latach 1922–1924 rektorem, w latach 1924–1926 prorektorem.

 

Jest autorem kilkunastu opracowań z zakresu elektrotechniki, opublikowanych w Polsce i w Berlinie. Opracował wiele projektów, ekspertyz badawczych oraz orzeczeń dla przemysłu węglowego. Zmarł w Krakowie w 1946 r.