Prof. zw. dr hab. inż. Jan Janowski (1928–1998)

Rektor w latach 1987–1993
Metalurgia

 

Urodził się w Kielcach. Ukończył studia w AGH (1952), od tego czasu związany z uczelnią. Tutaj uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe: dr (1963), dr hab. (1968), prof. nadzw. (1972), prof. zw. (1978). Doktor honoris causa AGH (1997), rektor, prorektor (1978–1981), dziekan (1972–78) Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Twórca Komitetu Badań Naukowych oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1989). Działacz polityczny, uczestnik obrad „okrągłego stołu”, wiceprezes Rady Ministrów w latach 1989–1991, minister i poseł na Sejm (1976–1991), kierownik Urzędu Postępu Technicznego i Wdrożeń.

Wieloletni przewodniczący krakowskiej instancji SD. Autor ok. 180 prac naukowo-badawczych i ekspertyz z zakresu wielkopiecownictwa, redukcji, własności i struktury tlenków żelaza i tworzyw metalurgicznych. Twórca i pierwszy przewodniczący Zespołu Akademicko-Gospodarczego Hutnictwa. Działacz oraz członek honorowy TS Wisła, sędzia i przedstawiciel polskiej koszykówki we władzach Międzynarodowej Federacji Koszykówki. W 2002 r. został patronem budynku B-5.