Prof. zw. mgr inż. Jan Anioła (1908–1997)

Rektor w latach 1969–1972
Mechanika maszyn i urządzeń hutniczych

 

Urodził się w miejscowości Lasek k/Poznania. Studia ukończył w 1935 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Do 1938 r. pracował jako inżynier mechanik przemysłu maszynowego i hutniczego.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierz Polskich Sił Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii (1940–1945). Po wojnie jego działalność zawodowa i organizacyjna związana była z budową i rozwojem polskiego hutnictwa. Pracował m. in. w biurach projektów „Biprohut”, „Biprostal” oraz w Hucie im. Lenina (1946–1960).

W AGH pracował od 1952 r. na Wydziale Metalurgicznym, od 1957 r. aż do emerytury był kierownikiem Katedry Maszyn Hutniczych na Wydziale Maszyn Górniczych. Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych w latach 1960–1962, Prorektor ds. nauczania w latach 1963–1969. Autor dwóch monografii i skryptów oraz ok. 30 artykułów. W 1979 r. Senat AGH przyznał mu wyróżnienie doctora honoris causa.