Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Stanisław Kleczkowski (1922–2006)

Rektor w latach 1981–1987
Hydrogeologia, geologia, ochrona środowiska

 

Urodził się w Poznaniu. Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1950 r. uzyskał dyplom mgr inż. Akademii, a w 1951 r. dyplom mgr filozofii na UJ. Docent (1963), prof. nadzw. (1972), prof. zw. (1979).

W Akademii już na II roku studiów (1946) podjął pracę jako młodszy asystent, następnie aspirant i adiunkt (1946–1964), docent i profesor (1972). Kierownik Katedry Hydrogeologicznej, zastępca dyrektora i dyrektor Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej (1974–1981). Pierwszy w okresie powojennym Rektor „z woli i wyboru społeczności akademickiej”. Od 1992 r. na emeryturze.

Członek PAN i PAU oraz towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m. in. Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Doktor honoris causa „swojej” Alma Matris (1994) oraz Politechniki w Mons (Belgia). Autor ok. 300 prac, w tym ok. 121 we współautorstwie (48 w językach obcych) z zakresu hydrogeologii, geologii, ochrony środowiska.