Konsul Honorowy AGH

Tytuł Honorowego Konsula Akademii Górniczo-Hutniczej nadawany jest osobom związanym z uczelnią, których działalność przyczyniła się do jej rozwoju i promocji. Symbolem uzyskanej godności jest dyplom i statuetka św. Barbary. Tytułu tego nie mogą uzyskać pracownicy obecnie zatrudnieni w AGH i emerytowani pracownicy.
 
Informacje na temat zasad i trybu przyznawania tytułu znajdują się w „Księdze Tradycji”. 
 
Tytuł Konsula Honorowego AGH otrzymali: