Konsul Honorowy AGH

Tytuł Honorowego Konsula AGH nadawany jest osobom związanym z uczelnią, których działalność przyczyniła się do jej rozwoju i promocji zgodnie z art. 71 ust. 5 Statutu AGH. Tytułu tego nie mogą uzyskać aktualni pracownicy AGH.
 
Nadanie tytułu Konsula Honorowego AGH odbywa się podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii.
 
Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu przyznawania tytułu znajdują się w Księdze Tradycji dostępnej w Rektoracie AGH. 
 
Tytuły Konsula Honorowego AGH nadano następującym osobom: