Uchwała w sprawie założenia i uruchomienia Akademii Górniczej w Krakowie

8 kwietnia 1919 – Uchwała Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie założenia i uruchomienia Akademii Górniczej w Krakowie:

 

„Przyjęto wniosek ministra WRiOP w sprawie założenia i uruchomienia Akademii Górniczej w Krakowie z dniem 1 października 1919 r. i przyznania na ten cel nadzwyczajnego kredytu […]”
(Archiwum Akt Nowych, sygn. 93/II-1)