Publikacje

Antoni Hoborski, Dziesięć lat Polskiej Akademji Górniczej, Dąbrowa Górnicza 1930Przemówienie prof. Antoniego Hoborskiego wygłoszone z okazji 10-lecia Akademii Górniczej. Obchody jubileuszu połączone z inauguracją roku akademickiego odbyły się 7 grudnia 1929 r. w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tekst publikacji

 

 

Zygmunt Sariusz-Bielski, Przyczynek do dziejów starań o założenie Akademji Górniczej w Krakowie, Sosnowiec 1936Publikacja o historii powołania uczelni autorstwa prof. Zygmunta Sariusza-Bielskiego, wydana w 1936 r.

Tekst publikacji

 

 

 

 

Anna Siwik, Regina Artymiak, Julian Kwiek, Wysoki Sejm raczy uchwalić…, Kraków 2013

 

Książka jest wyborem tekstów źródłowych z lat 1861–1914 ilustrujących złożone zabiegi różnych gremiów na rzecz powołania w Krakowie polskiej uczelni górniczo-hutniczej. Główną aktywność na tym polu wykazywali oświeceni posłowie galicyjscy, władze Krakowa oraz absolwenci i studenci wyższych szkół górniczych skupieni w różnego rodzaju stowarzyszeniach inżynierów i techników. Za polską rację stanu uznali oni stworzenie silnego ośrodka naukowego, który prowadziłby badania służące modernizacji kraju z wykorzystaniem jego bogactw naturalnych oraz przygotowywał specjalistyczne kadry inżynierów. Efektem podjętych starań było powołanie w Krakowie wyższej szkoły górniczej, zatwierdzone najwyższym postanowieniem cesarza Franciszka Józefa z dnia 31 maja 1913 r. Opracowanie będzie z pewnością pasjonującą lekturą nie tylko dla pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, ale także historyków zajmujących się dziejami nauki i szkolnictwa oraz wszystkich, którzy interesują się Krakowem, Galicją i historią gospodarczą przełomu XIX i XX wieku.Anna Siwik, Regina Artymiak, Julian Kwiek, Podejmując rozpoczęte dzieło..., Kraków 2014Drugi tom dokumentów stanowi kontynuację idei, jaka przyświecała autorom tomu pierwszego pt. Wysoki Sejm raczy uchwalić… Chodziło o spopularyzowanie wiedzy z zakresu historii nauki i techniki, ze szczególnym uwzględnieniem akademickiego środowiska technicznego. Dokumenty ułożono w układzie chronologicznym bez podziału na odrębne zagadnienia i problemy. Podyktowane to było szczupłością zachowanych zbiorów, z których wiele zaginęło, a o ich istnieniu wiemy tylko ze źródeł pośrednich. Zebrane materiały obejmują okres 1919–1939.

 


Składy osobowe Akademii Górniczej
W Portalu Historia AGH znajdują się Składy Osobowe prezentujące poszczególne lata akademickie.