List prof. Jana Zarańskiego

10 maja 1932 r. prof. Jan Zarański skierował do społeczności Akademii list.

 

Fragment listu:

Przedewszystkiem pragnę podziękować jak najserdeczniej za słowa uznania mej działalności, wyrażone w zakomunikowanej mi przez Rektorat uchwale Ogólnego Zebrania Profesorów, powziętej na posiedzeniu z dnia 9-go listopada u.r., oraz za dołączone do tej uchwały zaszczytne dla mnie, lecz zbyt pochlebne słowa Jego Magnificencji, które wraz z uchwałą kładę w dużej mierze na karb sympatji dla mnie wśród Szanownych Członków Kolegjum. To co w mojem wielkiem przywiązaniu do stanu górniczego dla powstania i organizacji Uczelni uczyniłem, było prostym obowiązkiem posła i obywatela kraju. W wykonaniu tego obowiązku nie mogę przyznać się do przypisywanych mi zasług, które w większym stopniu zawdzięczam mej działalności, kierującej się jedynie zasadą: „in magnis voluisse sat est”.
(Archiwum AGH, sygn. 13/424)