Zespół Zarządzający Projektem

Skład Zespołu Zarządzającego Projektem i kompetencje jego członków zgodnie z tzw. celami głównymi Projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza":

  • Prof. dr hab. inż. Marek Przybylski - Kierownik Projektu

  • Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska - Z-ca Kierownika Projektu, działania służące zwiększeniu wpływu działalności naukowej na rozwój światowej nauki

  • Dr hab. inż. Jan P. Boroński, prof. AGH - działania służące wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej

  • Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH – działania służące przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań ukierunkowanych na rozwój zawodowy pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców

  • Dr inż. Szczepan Moskwa – działania służące podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów.