Rada Programowa Projektu

Przewodniczący: Prof. Marek Gorgoń (WEAIiIB)

Członkowie:

1. Prof. AGH Anna Ostręga (WGiG)

2. Prof. AGH Urszula Stachewicz (WIMiIP)

3. Prof. AGH Aleksander Byrski (WIEiT)

4. Prof. AGH Paweł Przybyłowicz (WMS)

5. Prof. AGH Jarosław Wąs (WEAIiIB)

6. Prof. AGH Krzysztof Mendrok (WIMiR)

7. Prof. AGH Ewa Kmiecik (WGGiOŚ)

8. Prof. AGH Manuela Reben (WIMiC)

9. Prof. AGH Grzegorz Brus (WEiP)

10. Prof. AGH Łukasz Afeltowicz (WH)

 

 

Zadania i uprawnienia Rady Programowej Projektu określa Zarządzenie Nr 12/2020 Rektora AGH z 26 lutego 2020 w sprawie zasad realizacji w AGH projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w latach 2020 – 2026.