Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii oraz zarządzanie zasobami. Projektowanie, wytwarzanie, aplikacja, synergia i integracja procesów (POB 1)

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe

Obszary tematyczne zgodne z klasyfikacją
Subject Categories

(baza Web of Science)

Obszary tematyczne zgodne z klasyfikacją
All Science Journal Classification

(baza Scopus)

2.2 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

2.5 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: inżynieria chemiczna

 

2.7 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: inżynieria materiałowa

 

2.9 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

6.6 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych;
dyscyplina: nauki fizyczne

 

─ Automation & Control Systems
─ Chemistry, Multidisciplinary
─ Chemistry, Physical
─ Electrochemistry
─ Energy & Fuels
─ Engineering, Chemical
─ Engineering, Environmental
─ Environmental Sciences
─ Green & Sustainable Science & Technology
─ Materials Science, Characterization & Testing
─ Materials Science, Coatings & Films
─ Materials Science, Composites
─ Materials Science, Multidisciplinary
─ Physics, Applied
─ Soil Science
─ Thermodynamics

─ Soil Science
─ Catalysis
─ Fluid Flow and Transfer Processes
─ Process Chemistry and Technology
─ Electrochemistry
─ General Energy
─ Energy Engineering and Power Technology
─ Fuel Technology
─ Nuclear Energy and Engineering
─ Renewable Energy, Sustainability and the Environment
─ Environmental Engineering
─ General Materials Science
─ Modelling and Simulation