Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów. Zastosowania narzędzi matematyki, informatyki i elektroniki w problemach skali makro, mikro i nano (POB 4)

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe

Obszary tematyczne zgodne z klasyfikacją
Subject Categories

(baza Web of Science)

Obszary tematyczne zgodne z klasyfikacją
All Science Journal Classification

(baza Scopus)

2.2 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika


2.3 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja


2.7 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: inżynieria materiałowa


6.2 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych;
dyscyplina: informatyka


6.3 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych;
dyscyplina: matematyka


6.7 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych;
dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

 

─ Computer Science, Artificial Intelligence
─ Computer Science, Information Systems
─ Computer Science, Interdisciplinary Applications
─ Engineering, Electrical & Electronic
─ Geosciences, Multidisciplinary
─ Instruments & Instrumentation
─ Materials Science, Multidisciplinary
─ Mathematics
─ Mathematics, Applied
─ Mathematics, Interdisciplinary
─ Applications Nanoscience & Nanotechnology
─ Nuclear Science & Technology


─ Artificial Intelligence
─ Computational Theory and Mathematics
─ Computer Science Applications
─ Decision Sciences (miscellaneous)
─ Information Systems and Management
─ Electrical and Electronic Engineering
─ Materials Science (miscellaneous)
─ Applied Mathematics
─ Computational Mathematics
─ Control and Optimization
─ Discrete Mathematics and Combinatorics
─ Mathematical Physics
─ Modelling and Simulation
─ Theoretical Computer Science
─ Instrumentation
─ Nuclear and High Energy Physics
─ Radiation