Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii ekstremalne stany materii, zaawansowane technologie w detekcji promieniowania, badania i zastosowania transdyscyplinarne (POB 8)

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe

Obszary tematyczne zgodne z klasyfikacją
Subject Categories

(baza Web of Science)

Obszary tematyczne zgodne z klasyfikacją
All Science Journal Classification

(baza Scopus)

2.2 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: automatyka, elektronika i elektrotechnika

2.3 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

6.6 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych;
dyscyplina: nauki fizyczne


─ Computer Science, Interdisciplinary Applications
─ Engineering, Electrical & Electronic
─ Instruments & Instrumentation
─ Physics, Particles & Fields


─ Computer Science Applications
─ Electrical and Electronic Engineering
─ Instrumentation
─ Nuclear and High Energy Physics