Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym: połączenie modeli biznesowych z ekoinnowacjami w celu wzrostu produktywności i minimalizacji odpadów oraz tworzenia i wykorzystywania wiedzy (POB 2)

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe

Obszary tematyczne zgodne z klasyfikacją
Subject Categories

(baza Web of Science)

Obszary tematyczne zgodne z klasyfikacją
All Science Journal Classification

(baza Scopus)

2.5 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: inżynieria chemiczna


2.7 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: inżynieria materiałowa


2.9 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


5.1 - Dziedzina nauk społecznych;
dyscyplina: ekonomia i finanse


5.6 - Dziedzina nauk społecznych;
dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

 

─ Business, Finance
─ Chemistry, Applied
─ Computer Science, Information Systems
─ Ecology
─ Economics
─ Education & Educational Research
─ Engineering, Environmental
─ Engineering, Industrial
─ Engineering, Manufacturing
─ Law
─ Management
─ Materials Science, Ceramics
─ Mining & Mineral Processing
─ Social Sciences, Interdisciplinary
─ Statistics & Probability

─ Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
─ Business and International Management
─ Strategy and Management
─ Process Chemistry and Technology
─ Information Systems
─ Statistics, Probability and Uncertainty
─ Economics and Econometrics
─ Industrial and Manufacturing Engineering
─ General Environmental Science
─ Environmental Engineering
─ Management, Monitoring, Policy and Law
─ General Materials Science
─ Ceramics and Composites
─ General Social Sciences - Education