Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą: biotechnologia, bioinspiracje w inżynierii i nauce o materiałach, biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia (POB 5)

Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe

Obszary tematyczne zgodne z klasyfikacją
Subject Categories

(baza Web of Science)

Obszary tematyczne zgodne z klasyfikacją
All Science Journal Classification

(baza Scopus)

2.3 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja


2.4 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: inżynieria biomedyczna


2.5 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: inżynieria chemiczna


2.7 - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych;
dyscyplina: inżynieria materiałowa


6.5 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych;
dyscyplina: nauki chemiczne


6.6 - Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych;
dyscyplina: nauki fizyczne

─ Biochemistry & Molecular Biology
─ Chemistry, Applied
─ Computer Science, Artificial Intelligence
─ Computer Science, Cybernetics
─ Computer Science, Interdisciplinary Applications
─ Engineering, Biomedical
─ Health Care Sciences & Services
─ Materials Science, Ceramics
─ Materials Science, Characterization & Testing
─ Medical Informatics
─ Neurosciences
─ Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging
─ Social Sciences, Biomedical

─ Artificial Intelligence
─ Human-Computer Interaction
─ Information Systems
─ Signal Processing
─ Biomedical Engineering
─ General Neuroscience
─ Neuroscience (miscellaneous)
─ Radiological and Ultrasound Technology