Priorytetowe obszary badawcze

Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii

Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju

Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów

Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą

Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania

Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii

Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania transdyscyplinarne