Kontakt

Korespondencję oraz wszystkie dokumenty dotyczące Projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w AGH należy kierować na adres e-mail: idub@agh.edu.pl