Kontakt

Korespondencję oraz wszystkie dokumenty dotyczące Projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w AGH należy kierować na adres e-mail: idub@agh.edu.pl

Kontakt w sprawach administracyjnych i finansowych: 

mgr Saracka Agnieszka

tel. +48 12 617-47-50

inż. Skotniczny Michał

tel. +48 12 617-47-16

mgr inż. Stobiecki Filip

tel. +48 12 617-47-92