Kontakt

Korespondencję oraz wszystkie dokumenty dotyczące Projektu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" w AGH należy kierować na adres e-mail: idub@agh.edu.pl

Kontakt w sprawach administracyjnych: 

tel. +48 12 617-47-16

Kontakt w sprawach rozliczeń:

tel. +48 12 617-53-39