Często zadawane pytania (FAQ)

Czasopisma indeksowane w bazie Scopus, z metrykami i kodami ASJC

W formularzu do Konkursu 4 nie jestem w stanie umieścić całego tekstu uzasadnienia pomimo, że nie przekroczyłem limitu znaków

W „Podręczniku” jest napisane, że „granty uczelniane” są przeznaczone dla „pracowników niemających grantów”, a w formularzu konkursowym prosimy o wymienienie realizowanych grantów, co jest sprzecznością

Czy w konkursie 8 „zakupy aparatury” chodzi o wydatki jakie Wydział poniósł z innych środków na zakup dowolnej aparatury, czy aparatury „o wartości jednostkowej powyżej 500 tys. PLN”?

Czy 3000 znaków ze spacjami to nie za mało na uzasadnienie badań proponowanych we wniosku o „grant uczelniany”?

W jaki sposób powinno zostać złożone oświadczenie wnioskodawcy o niemożliwości skorzystania z bezpłatnej opcji open access i Dziekana o kwotach wydanych na ten cel przez Wydział z innych środków?

Czy obowiązuje tylko forma elektronicznych podpisów?

Jak należy rozumieć Grupę Badawczą i jej Kierownika jako  uprawnionego do wnioskowania o "grant uczelniany" w konkursie do Działania 4?

Czasopisma z TOP-10 czyli z górnego decyla najczęściej cytowanych

Wideo z seminarium z 16 kwietnia 2020 r. pt. „Rozpoczynamy! Pierwsze działania w projekcie IDUB w AGH" – prof. Marek Przybylski, kierownik projektu IDUB w AGH (mp4/414MB)