Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie projektu 2020

Ocena śródokresowa 2023

Ocena końcowa 2026

Cele

  • poprawa międzynarodowej pozycji i rozpoznawalności AGH
  • uzyskanie potencjału umożliwiającego skuteczną konkurencję z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie

Działania służące

  • zwiększeniu wpływu działalności naukowej AGH na rozwój światowej nauki
  • wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
  • podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów
  • przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców
  • podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowym zmianom organizacyjnym

 

Aktualności

09.07.2020

Wyniki konkursu o „grant uczelniany” (Działanie 4)

Informujemy, że ogłoszono wyniki konkursu o „grant uczelniany” (Działanie 4)Szczegółowe informacje (dostępne z sieci AGH / przez połączenie VPN)


09.07.2020

Wyniki konkursu na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej (Działanie 8)

Informujemy, że ogłoszono wyniki konkursu na współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej (Działanie 8). Szczegółowe informacje (dostępne z sieci AGH / przez połączenie VPN)


30.06.2020

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia wyników konkursu o „grant uczelniany” (Działanie 4) na 8 lipca 2020 r.

Szanowni Państwo, Senacka Komisja ds. Nauki intensywnie pracuje nad oceną wniosków złożonych w konkursie o „grant uczelniany” (Działanie 4). Ze względu na fakt, że to pierwsza edycja konkursu, równocześnie rozwiązujemy szereg...


Wyświetla nowości od 33 do 36 ze wszystkich 49