Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Okres realizacji projektu

Rozpoczęcie projektu 2020

Ocena śródokresowa 2023

Ocena końcowa 2026

Cele

  • poprawa międzynarodowej pozycji i rozpoznawalności AGH
  • uzyskanie potencjału umożliwiającego skuteczną konkurencję z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie

Działania służące

  • zwiększeniu wpływu działalności naukowej AGH na rozwój światowej nauki
  • wzmocnieniu współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej
  • podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów
  • przygotowaniu i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców
  • podniesieniu jakości zarządzania uczelnią, w tym projakościowym zmianom organizacyjnym

 

Aktualności

23.04.2020

Informacja Kierownika Projektu dotycząca konkursów IDUB w AGH

Wnioski aplikacyjne powinny być „przesyłane w formie elektronicznie podpisanych załączników do maila na adres idub@agh.edu.pl”. Oczywiście dla nas najważniejszy jest ostatni podpis, czyli podpis Dziekana lub Dyrektora Centrum...


16.04.2020

„Rozpoczynamy! Pierwsze działania w projekcie IDUB w AGH” – seminarium on-line

16 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 w formie on-line odbędzie się seminarium pt. „Rozpoczynamy! Pierwsze działania w projekcie IDUB w AGH”. Referat wygłosi prof. Marek Przybylski, kierownik projektu Inicjatywa Doskonałości –...


14.04.2020

Zmiana terminu składania wniosków w konkursie o „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej”

Kierownik projektu informuje o wydłużeniu do 29 maja 2020 r. terminu składania wniosków w konkursie o „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej” (Działanie 8). Szczegółowe informacje


06.04.2020

Pierwsze konkursy w projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Informujemy, że pracownicy AGH mogą aplikować w konkursach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Ogłoszone konkursy dotyczą trzech działań: Granty uczelniane (Działanie 4)Zakupy aparatury (Działanie 8) Opcja...


Wyświetla nowości od 41 do 44 ze wszystkich 50