18.03.2021

Zawieszenie konkursu w ramach Działania 20 w projekcie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza


Z uwagi na stwierdzone nieprecyzyjne zapisy w ogłoszonym regulaminie konkursu, jak również zapisy niespójne z obowiązującymi zasadami procedowania patentów międzynarodowych, które zostały wcześniej zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej decyzją Rady Programowej IDUB oraz Zespołu Zarządzającego Projektem, regulamin konkursu w działaniu 20 zostaje zawieszony.

Skorygowany regulamin, dostosowany do wymogów prawa zostanie ogłoszony niebawem. Zapraszamy do śledzenia komunikatów.