16.06.2021

Wsparcie finansowe krótkoterminowych wyjazdów studyjnych związanych z odbyciem staży zagranicznych przez młodych pracowników i doktorantów


Informujemy, że w ramach Działania 1 projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza uruchomione zostało wsparcie finansowe krótkoterminowych wyjazdów studyjnych związanych z odbyciem staży zagranicznych przez młodych pracowników i doktorantów.

Wnioski składane są w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Zasady i warunki wsparcia finansowego staży zagranicznych młodych pracowników i doktorantów (dostępne z sieci AGH lub przez połączenie VPN)