15.04.2021

Uruchomienie systemu wsparcia dydaktyki


W ramach działania 16 uruchomiony został system wsparcia dydaktyki.

System obejmuje cztery zasadnicze obszary:

  • kompetencje dydaktyczne – w tym kompetencje dydaktyczne+, nowe metody i techniki nauczania, metody i techniki kształcenia na odległość,
  • kompetencje miękkie – w tym skuteczna komunikacja, praca z grupą , edukacja antydyskryminacyjna, komunikacja międzykulturowa,
  • kompetencje językowe,
  • kompetencje specjalistyczne.

 

Oferta szkoleń dla nauczycieli akademickich w AGH

Koordynacja działań w ramach systemu realizuje Zespół Wsparcia Dydaktyki (ZWD) funkcjonujący w strukturach Centrum e-Learningu.