27.07.2020

Najbliższe konkursy Europejskiej Rady Nauki (ERC)


Kierownik Projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” w AGH uprzejmie przypomina o terminach naborów wniosków na najbliższe konkursy Europejskiej Rady Nauki.

Terminy naboru wniosków:

  • Advanced Grants – do 26 sierpnia 2020 r.
  • Starting Grants – do 9 marca 2021 r.
  • Consolidator Grants – do 20 kwietnia 2021 r.

 

Najbliższe konkursy Starting Grants i Consolidator Grants zostaną ogłoszone w ramach nowego programu Horyzont Europa, finansującego badania i innowacje w Unii Europejskiej. Program ruszy w styczniu 2021 roku, wtedy też rozpoczną się przygotowania nowych konkursów ERC. Może to spowodować, że terminy zamknięcia Starting Grants i Consolidator Grants jeszcze się przesuną.

Równocześnie przypominam, że konkurs Starting Grant adresowany jest do naukowców od 2 do 7 lat po doktoracie, zaś Consolidator – od 7 do 12 lat, przy czym czas, który upłynął od uzyskania doktoratu liczony jest od dnia uzyskania stopnia doktora do 1 stycznia 2021.