15.04.2021

Konkurs „Grant Rektora edycja 2021/IDUB”


W tym semestrze rozpocznie się pierwszy etap wdrażania „Badawczej ścieżki kształcenia” dedykowanej najzdolniejszym studentom, pozwalającej na elastyczne łączenie studiów z pracą naukowo-badawczą. W ramach działania będzie można aplikować do konkursu „Grant Rektora” edycja 2021/IDUB.

Konkurs skierowany jest do wszystkich kół naukowych AGH, które realizują projekty powiązane z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi (POB).

Więcej informacji o konkursie „Grant Rektora edycja 2021/IDUB”