11.02.2021

Komunikat MEiN w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych


Informujemy, że został opublikowany komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nowego wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z wykazem dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem czasopism i materiałów