16.04.2021

Informacja o zmianie terminu składania wniosków w ramach konkursu – współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej (działanie 8)


W związku z ogłoszoną drugą edycją Konkursu o „Współfinansowanie zakupów nowoczesnej infrastruktury naukowo-badawczej” informujemy, że termin składania wniosków został przedłużony do 16 kwietnia 2021 r.

Wydłużenie czasu na składanie wniosków wynika z przewidywanego terminu zakończenia weryfikacji budżetu jednostek organizacyjnych AGH.

Zgodnie ze Statutem AGH wnioski na konkurs winny zostać zaopiniowane przez Rady Dyscyplin.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulega zmianie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programy i konkursy dostępnej w sieci AGH lub poprzez bezpieczne połączenie VPN.