Przeróbka surowców mineralnych

Charakterystyka studiów:

Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych (magisterskich lub zawodowych) wszystkich kierunków, w szczególności do pracowników zakładów wzbogacania surowców, pracowników biur projektowych i konstrukcyjnych, jednostek naukowo-badawczych oraz firm dostarczających rozwiązania technologie i urządzenia do wzbogacania surowców.

Program studiów obejmuje opis operacji podstawowych stosowanych w przeróbce surowców i odpadów, układy technologiczne wzbogacania surowców (węgiel, rudy metali), ocenę i optymalizację procesów technologicznych. Studia obejmują wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz ćwiczenia terenowe (zajęcia w zakładach wzbogacania węgla, rud miedzi i rud cynkowo-ołowiowych).

 

Program studiów:

1. Podstawy mineralogii i geologii inżynierskiej. Metody oceny jakościowej surowców.  

2. Gospodarka surowcami mineralnymi i odpadami.

3. Rozdrabnianie i klasyfikacja.

4. Fizyczne metody wzbogacania.

5. Flotacja.

6. Gospodarka wodno-mułowa, zagospodarowanie odpadów. 

7. Podstawy metalurgii (w tym hydrometalurgia).

8. Chemiczne i biologiczne metody wzbogacania.

9. Automatyzacja, kontrola i modelowanie procesów przeróbczych, kontrola jakości i ocena procesów technologicznych.

10. Technologie wzbogacania surowców, czyste technologie węglowe.

11. Projektowanie i ekonomika procesów wzbogacania.

12. Warsztaty terenowe – zajęcia w zakładach wzbogacania węgla, rud miedzi i rud cynkowo-ołowiowych.

13. Seminarium dyplomowe oraz praca kontrolna.

Sylwetka absolwenta:

 

Słuchacze nabędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wzbogacania surowców, która obejmuje identyfikację właściwości minerałów, procesów separacji, procesów pomocniczych, projektowania i optymalizacji  technologii przeróbki. Ukończenie studiów podyplomowych zostanie potwierdzone świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Czas trwania:

2 semestry (od 1 X 2019 r. do 30 VI 2020 r. )

 

Termin zgłoszeń:

do 1 X 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

Tryb zgłoszeń:

pisemne lub osobiste 

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 15 (parter)

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Aleksandra Kozak

tel.: 12 617 35 06

kispis@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4300 zł