Studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia

W AGH oferowanych jest blisko 90 kierunków studiów podyplomowych, a także kilkadziesiąt szkoleń i kursów dokształcających skierowanych zarówno do specjalistów kadry inżynierskiej (studia z dziedziny  ceramiki, elektrotechniki, energetyki, gazownictwa, geofizyki, górnictwa, informatyki, telekomunikacji, metalurgii, robotyki, telekomunikacji oraz inżynierii finansowej), jak również do osób, które są zainteresowane zdobyciem nowej specjalizacji, m.in. w dziedzinie marketingu internetowego, informatyki i grafiki komputerowej, ochrony środowiska, rachunkowości i controllingu, BHP, szacowania i zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami, przedsiębiorstwem, organizacją IT, zarządzania jakością oraz zarządzania sprzedażą. Nowy i niezwykle interesujący element oferty stanowią studia podyplomowe z dziedziny kreowania wizerunku firm, kreowania wizerunku osób, zarządzania talentami, projektowania produktu, a także z dziedziny komunikacji społecznej i social mediów.