27.09.2021

Kosmiczny Europejski Dzień Języków z SJO AGH


Studium Języków Obcych AGH zaprasza studentów i pracowników Akademii do udziału w Kosmicznym Europejskim Dniu Języków, który odbędzie się 27 września 2021 r. w godz. 10.00–13.00  na platformie MS Teams. Wydarzenie organizowane jest w ramach Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego dla Ziemi i Ludzkości – UNIVERSEH.

Rejestracja uczestników trwa do 23 września 2021 r. do godz. 14.00.

Jednym z celów projektu UNIVERSEH jest promocja wielojęzyczności, bogactwa i różnorodności kulturowej oraz szeroko rozumianej mobilności studenckiej i pracowniczej. SJO AGH włącza się w realizację tej idei poprzez organizacje wydarzenia, w trakcie którego uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu języków oraz terminologii kosmicznej, sprawdzenia swoich kompetencji w ciekawych quizach.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy dołączyć do zespołu na MS Teams poprzez link.
Zarejestrowani uczestnicy będą mieć dostęp do poszczególnych wydarzeń poprzez kalendarz MS Teams, otrzymane mailowo linki bądź bezpośrednio z poziomu zespołu.

Program wydarzenia

10.00
otwarcie

10.10–10.45
Czy kometa to kobieta? Staszic, Leśmian i neologizmy w języku nauki i poezji

Co łączy Staszica z Leśmianem? Czy gdyby nasz Patron żył obecnie, to uczestniczyłby w UNIVERSEH? Co to jest neologizm i czy używamy go tylko w poezji, czy także w języku specjalistycznym? Wspólna dyskusja i refleksja nad powstawaniem nowych terminów naukowych.

11.00–11.45
Subiektywny i selektywny przewodnik po certyfikatach językowych

Najważniejsze informacje na temat wybranych certyfikatów z języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i polskiego jako obcego. Zaprezentowane zostaną certyfikaty istotne z punktu widzenia studenta, kandydata na studenta, uczestnika mobilności.

12.00–12.30
Quiz dla rodaka, jaki jest z „polaka” – sprawdź, ile wiesz, pamiętasz, potrafisz

Wspólna zabawa w ramach „klasówki po latach”. Quiz pozwoli zweryfikować i poszerzyć kompetencje językowe z polskiego.

12.45–13.00
Bujając w obłokach, gdy sky is the limit – kosmiczne frazeologizmy w językach angielskim i polskim

Krótki przegląd idiomatyki oraz – szerzej – związków frazeologicznych związanych z kosmosem, niebem i gwiazdami. Miniwykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jakie codzienne znaczenia nadano i nadaje się tym pojęciom oraz jak wzbogacają one obydwa języki.

Szczegółowe informacje