Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - aktualności

Wydarzenia

Ireneusz Zyska; fot. archiwum organizatorów

Na zdjęciu Ireneusz Zyska
IV Forum Energetyki Rozproszonej z udziałem sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. OZE
  • 09.05.2022

Jak rozwijać energetykę rozproszoną – to temat przewodni IV Forum Energetyki Rozproszonej (IV FER), które odbędzie się 9 maja 2022 r. w AGH. Wśród zaproszonych gości znalazł się Ireneusz Zyska – wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Debata będzie koncentrować się na najistotniejszych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Przewidziana jest prezentacja założeń projektu „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce” oraz dyskusja nad nimi w gronie kluczowych interesariuszy. Wśród znamienitych gości wydarzenia warto podkreślić obecność Ireneusza Zyski – wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. OZE – który przybliży zebranym rolę energetyki rozproszonej w polskiej transformacji energetycznej.

Prelegentami i uczestnikami debat IV FER będą zarówno politycy odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych, środowisk naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej.

Program

Udział w IV Forum Energetyki Rozproszonej jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja, która prowadzona jest do 2 maja, do godz. 10.00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w wydarzeniu do jednego przedstawiciela instytucji.

Zgłoszenie chęci udziału musi zostać potwierdzone przez organizatorów. Następnie osoby zarejestrowane otrzymają na swoje adresy e-mail dalsze informacje organizacyjne.

Rejestracja

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.

Organizatorami IV Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Stopka